Repliky historických předmětů

Vyrábíme repliky historických předmětů denní potřeby z různých období historie. Snažíme se o maximální dobovost. Než začneme vyrábět, studujeme vzhled předmětů buď dle dochovaných originálů nebo alespoň podle dobových vyobrazení. Používáme dobově dostupné materiály a technologie. Vaše nároky na historickou věrnost repliky vyřešíme vždy podle Vašich konkrétních přání.

Oděvy a vybavení figurín v archeologické expozici Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Postup výroby faksimile listiny (pro Muzeum regionu Boskovicka)