Repliky historických předmětů

Nepřijímám nové zakázky!

Vyrábíme repliky historických předmětů denní potřeby z různých období historie. Snažíme se o maximální dobovost. Než začneme vyrábět, studujeme vzhled předmětů buď dle dochovaných originálů nebo alespoň podle dobových vyobrazení. Používáme dobově dostupné materiály a technologie. Vaše nároky na historickou věrnost repliky vyřešíme vždy podle Vašich konkrétních přání.

Figuríny včetně oděvu a vybavení v archeologické výstavě Muzea Východních Čech v Hradci Králové (2022)

Figurína včetně oděvu v archeologické výstavě Prácheňského muzea v Písku (2022)

Figuríny včetně oděvu a vybavení v archeologické expozici Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (2018)

Postup výroby faksimile listiny (pro Muzeum regionu Boskovicka)