Starožitnosti

Nepřijímám nové zakázky!

Vystudovala jsem magisterský studijní program “Chemie konzervování-restaurování” na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2011 – 2016 jsem pracovala jako konzervátorka-restaurátorka v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích a v letech 2016 – 2018 jako konzervátorka ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. V obou institucích jsem získala zkušenosti s restaurováním různých materiálů, především papíru, textilu, kůže, ale i obrazů. Kromě samotného restaurování Vašich starožitností a památek nabízím také poradentsví, jak se o Vaši sbírku starat – jak ji uložit, jak se zbavit plísní atd.

Orientační ceny: Ceny restaurování jsou velmi individuální, protože každý předmět vyžaduje jiné ošetření a použijí se jiné materiály. Cena bude stanovena po vzájemné dohodě před začátkem práce.

Ukázky prací

Zrcadlo ve vyřezávaném rámu (dezinsekce, zpevnění dřeva, doplnění chybějící řezby, tmelení, retušování, lakování, nové fasetové zrcadlo)

Panenka – poklop na jídlo ze sbírky Prácheňského muzea v Písku (čištění, doplnění chybějící ruky, doplnění chybějících textilních částí).

Ukázka z většího souboru vějířů ze sbírky Prácheňského muzea v Písku.

Dva rakouské úřednické klobouky ze sbírky Pracheňského muzea v Písku (čištění).

Grafika „Popelka“ z roku 1848 (čištění, zpevnění trhlin a přehybů).

Polychromovaná dřevořezba – Jan Nepomucký (oprava poškozené barevné vrstvy, sejmutí přemaleb, barevná retuš)

Polychromovaná dřevořezba – Andílci (oprava a tmelení odlupující se barevné vrstvy, barevná retuš

Rodinné foto (silně poškozené rámy, plísní napadené fotografie a pasparty)

Medaile (odstranění koroze, ochranná povrchová vrstva, čištění a stabilizace hedvábných stuh)

Zdravotní korzety (vyčištění, odstranění rozsáhlého napadení plísní, konzervace usní)

Radomyšl – zpráva z věže kostela (čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu)

Rojice – zpráva z kaple (vyrovnání papíru deformovaného dlouhodobým stočením do ruličky, čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu)

Kadov – zpráva z věže kostela (vyrovnání papíru deformovaného dlouhodobým stočením do ruličky, čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu)