Starožitnosti

Vystudovala jsem magisterský studijní program “Chemie konzervování-restaurování” na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2011 – 2016 jsem pracovala jako konzervátorka-restaurátorka v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích a v letech 2016 – 2018 jako konzervátorka ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. Zde jsem získala zkušenosti s restaurováním různých materiálů. Zabývám se restaurováním papíru, textilu, dřeva, keramiky, porcelánu i kovů. Samozřejmostí každého restaurování je dokumentace a závěrečná restaurátorská zpráva. Kromě samotného restaurování vašich starožitností a památek nabízím také poradentsví, jak se o vaši sbírku starat – jak ji uložit, jak se zbavit plísní atd. Také mohu poradit se získáváním grantů na restaurování předmětů.
Nevíte-li si rady s “poklady”, které jste našli na půdě, poradím Vám, jestli nalezené předměty mají nějakou hodnotu a jestli se je vyplatí restaurovat. Ať už půjde o obrazy, fotografie, oděvy, porcelán nebo o kolovrátek.

Orientační ceny: Ceny restaurování jsou velmi individuální, protože každý předmět vyžaduje jiné ošetření a použijí se jiné materiály. Cena bude stanovena po vzájemné dohodě před začátkem práce. Pro představu jsou v galerii uvedeny ceny, ale mohou se při dalším restaurování výrazně lišit, i když jsou si předměty na pohled podobné!

Ukázky prací

Zrcadlo ve vyřezávaném rámu (dezinsekce, zpevnění dřeva, doplnění chybějící řezby, tmelení, retušování, lakování, cena včetně nového fasetového zrcadla asi 2 000 Kč)

Panenka – poklop na jídlo ze sbírky Prácheňského muzea v Písku (čištění, doplnění chybějící ruky, doplnění chybějících textilních částí, cena 3 000 Kč).

Ukázka z většího souboru vějířů ze sbírky Prácheňského muzea v Písku.

Dva rakouské úřednické klobouky ze sbírky Pracheňského muzea v Písku (čištění, cena 2 700 Kč).

Grafika „Popelka“ z roku 1848 (čištění, zpevnění trhlin a přehybů, cena asi 1 700 Kč).

Polychromovaná dřevořezba – Jan Nepomucký (oprava poškozené barevné vrstvy, sejmutí přemaleb, barevná retuš, cena asi 1 300 Kč)

Polychromovaná dřevořezba – Andílci (oprava a tmelení odlupující se barevné vrstvy, barevná retuš, cena asi 1 200 Kč za kus)

Rodinné foto (silně poškozené rámy, plísní napadené fotografie a pasparty, cena asi 400 Kč za kus)

Medaile (odstranění koroze, ochranná povrchová vrstva, čištění a stabilizace hedvábných stuh, cena asi 200 Kč za kus)

Zdravotní korzety (vyčištění, odstranění rozsáhlého napadení plísní, konzervace usní, cena asi 1 800 Kč za kus)

Radomyšl – zpráva z věže kostela (čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu, cena 2 000 Kč)

Rojice – zpráva z kaple (vyrovnání papíru deformovaného dlouhodobým stočením do ruličky, čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu, cena 2 000 Kč)

Kadov – zpráva z věže kostela (vyrovnání papíru deformovaného dlouhodobým stočením do ruličky, čištění, odkyselení a zpevnění papíru, přepis textu, cena 2 000 Kč)