Obrazy

Vystudovala jsem magisterský studijní program “Chemie konzervování-restaurování” na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2011 – 2016 jsem pracovala jako konzervátorka-restaurátorka v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích a v letech 2016 – 2018 jako konzervátorka ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. Zde jsem získala zkušenosti s restaurováním různých materiálů. Zabývám se restaurováním papíru, textilu, dřeva, keramiky, porcelánu i kovů. Samozřejmostí každého restaurování je dokumentace a závěrečná restaurátorská zpráva. Také mohu poradit se získáváním grantů na restaurování předmětů.
Poradím Vám, jestli obrazy po babičce mají nějakou hodnotu a jestli se je vyplatí restaurovat.

Orientační ceny: Ceny restaurování jsou velmi individuální, protože každý obraz vyžaduje jiné ošetření a použijí se jiné materiály. Cena bude stanovena po vzájemné dohodě před začátkem práce. Pro představu jsou v galerii uvedeny ceny, ale mohou se při dalším restaurování výrazně lišit, i když jsou si obrazy na pohled podobné!

Ukázka práce

Obraz velmistra řádu johanitů Emmanuela de Rohan, konec 18. století  – ve správě vikariátu Strakonice (vypnutí, čištění, tmelení, retuš,cena 20 000 Kč).

Obraz Panny Marie Podsrpenské (dochováno jen zčernalé plátno bez vypínacího rámu, čištění, přenos na nové plátno, barevná retuš, cena 4 000 Kč).