Nástěnné malby

Vystudovala jsem magisterský studijní program “Chemie konzervování-restaurování” na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2011 – 2016 jsem pracovala jako konzervátorka-restaurátorka v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Zde jsem získala zkušenosti s restaurováním různých materiálů. Nabízím konzervaci nástěnných maleb, zejména v kapličkách či kostelících, nebo zhotovení maleb úplně nových. Mohu poradit se získáváním grantů na restaurování objektů drobné sakrální architektury.

Orientační ceny: Ceny restaurování jsou velmi individuální, protože každý objekt vyžaduje jiné ošetření a použijí se jiné materiály. Cena bude stanovena po vzájemné dohodě před začátkem práce. Pro představu jsou v galerii uvedeny ceny, ale mohou se při dalším restaurování výrazně lišit, i když jsou si objekty na pohled podobné! Kontaktujte mě pro nacenění Vašeho projektu.

Kostel v Čepřovicích – oprava prasklin a barevná retuš v malbě Krista a kalicha na stropě, cena 13 000 Kč

Kostel v Sedlišti – oprava prasklin a barevná retuš v celém stropu, apsidě a zdech, cena 19 000 Kč